07
Lis
2017
PODZIĘKOWANIE! Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Kaczmarska   

„Czynić dobro, nieść radość Uszczęśliwiać, prowadzić do nieba”
(motto Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego dla Dzieci „Betlejem” na ul. Pszczyńskiej 11 w Jastrzębiu-Zdroju)

 

Pedagog szkolny pragnie podziękować sześciu uczennicom z klasy 6a (Karolinie Kleeberg, Dominice Cichy, Wiktorii Postupalskiej, Mai Gajdzie, Karolinie Pałuszce i Nataszy Pertek) za czas, który poświeciły, aby odwiedzić w dniu 3 listopada 2017r. po swoich lekcjach chore dzieci w „Betlejem”.

Był to piękny czas, w którym wolontariuszki dzieliły się z wychowankami ośrodka swoim uśmiechem i ciepłem. Dzieci od samego początku były bardzo ufne i przyjazne. Od razu dawały nam odczuć, że chcą, abyśmy włączyły się z nimi do zabawy. Widać było wyraźnie, że to spotkanie dało obu stronom wiele przeżyć i wiele rozmyślań, nauczyło nas również pokory i zrozumienia dla problemów osób niepełnosprawnych.

W naszych planach jest ponowne wyjście do ośrodka 24 listopada o godz. 14.25.

Zachęcam do wejścia na link ośrodka: http://www.norw.edu.pl/

 

 

A teraz coś o ośrodku:

Od roku 2000 Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Jastrzębiu Zdroju prowadzony jest przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości. Dzieci znajdujące się w naszym Zakładzie to w większości dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, które nie są zdolne do samodzielnego życia i wymagają nieustannej opieki ze strony otoczenia. Opieka nad osobą głęboko upośledzoną umysłowo jest bardzo wyczerpująca. Wymaga bowiem, oprócz stosowania wielu zabiegów usprawniających i pielęgnacyjnych, dużej koncentracji uwagi i stałej obecności opiekuna. Przy wielkich wysiłkach i po długim czasie udaje się jednak wyrobić pewne nawyki samoobsługi i sygnalizowania swoich potrzeb.

Działalność Zgromadzenia została ukierunkowana na zorganizowanie Ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego w którym dzieci z Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego spełniają obowiązek szkolny rozumiejąc, że każde dziecko ma możliwości rozwoju, a najważniejsze w pracy jest odpowiednie komunikowanie się z dzieckiem. Stąd od 2007 roku został otwarty Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy przy ZLO "BETLEJEM" w Jastrzębiu Zdroju. Pierwszy krok już zrobiony. Wyposażenie ośrodka i baza materialna to drugi ważny element w pracy z niepełnosprawnymi. Najważniejszą jednak to postawa i świadomość nauczycieli pracujących wśród dzieci , że Chrystus jest wśród nas poprzez te cierpiące dzieci i przez ich cierpienia dzieci mają szczególny udział w tajemnicy odkupienia świata, którego Chrystus dokonał przez krzyż.