31
Paź
2012
Gimnazjum nr 9 - Szkołą Sukcesu Drukuj
Wpisany przez Administrator   

EWD to system sprawdzania efektywności nauczania w szkołach, to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. W gimnazjach polega na porównaniu wyników uczniów ze sprawdzianu na zakończenie szóstej klasy z wynikami egzaminów gimnazjalnych. Wkład ten (przyrost wiedzy i umiejętności ucznia) nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest miarą efektywności nauczania w danej szkole. Upraszczając można stwierdzić, że EWD to różnica między wynikiem dziecka z testu na koniec podstawówki i wynikami egzaminu gimnazjalnego (części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej) – jeżeli ma wartość dodatnią, to znaczy że w gimnazjum dzieci osiągnęły postęp, ich wiedza i umiejętności wzrosły. Jeżeli EWD jest ujemne – uczniowie przyszli z większymi wiadomościami i umiejętnościami z podstawówki niż na koniec gimnazjum.

Wynik zaprezentowany w tym roku sytuuje nasze Gimnazjum w najkorzystniejszej części wykresu – w ćwiartce oznaczającej szkołę sukcesu. Wyniki takie udało się osiągnąć zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012

Pozycja Gimnazjum nr 9 na tle wartości ogólnopolskich ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2010-2012. Liczba zdających Gimnazjum, których wyniki uwzględniono w analizie: 167.

gh 2012

gmp 2012

 

Zródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/index.php