Where is the Post Office? Drukuj
Poniedziałek, 14 Październik 2013 17:15

Innowacja: EUROPE IS HERE!

LEKCJA KONWERSACJI

 

Dodatkowe lekcje konwersacji w języku angielskim dają uczniom możliwość nie tylko rozwijania kompetencji językowych, ale również kształcenia umiejętności uniwersalnych takich jak: rozwijanie zainteresowań, nabywanie umiejętności samodzielnego uczenia się, twórczego myślenia oraz pracy w grupie. Lekcje te stwarzają  również szanse na większe zaangażowanie wszystkich uczniów (nawet mniej uzdolnionych językowo).  Podczas kolejnych zajęć  szczególny nacisk położono na zdobywanie umiejętności efektywnego komunikowania się przydatnego między innymi podczas podróży zagranicznych. 

 

1-DSCN0821

-      Excuse me, where is the Police Station?

-      Go down Pine Street, take the second on the right. The police station is next to the Fire Department, opposite the book store.

 

-      Could you tell me where the bar is ?

-      The bar is next to the Chinese restaurant.

 

 

3 października 2013 odbyła się lekcja  „Where is the Post Office?” na temat udzielania informacji dotyczących usytuowania budynków w mieście.

 

Treści nauczanie - wymagania szczegółowe: I.7. podróżowanie i turystyka, VI.6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego – prosi o informacje; VIII.1. Uczeń przetwarza tekst: - przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

 

Lekcję prowadziła mgr Angelika Augustyn.

2-DSCN0822

 

4-DSCN08265-DSCN0827

6-DSCN0829

8-DSCN0832

9-DSCN0828