Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj2117
mod_vvisit_counterWczoraj2704
mod_vvisit_counterW tygodniu7734
mod_vvisit_counterTydzień temu20096
mod_vvisit_counterW miesiącu51957
mod_vvisit_counterMiesiąc temu66242
mod_vvisit_counterRazem3741275

Online: 46
Twoje IP: 54.90.109.231
,
Dzisiaj mamy: Gru 19, 2018

11
Sty
2010
REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR20 REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR20
I GIMNAZJUM NR 9 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 W JASTRZĘBIU ZDROJU

Podstawa prawna:
Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2007 r. nr 80, poz. 542); Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty , tekst jedn.: 2004 nr 256, poz.2572 ze zm.)

I. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów
Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.
Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału na głosowaniu tajnym,  na zasadach przez nich ustalonych, wybierają ze swego grona Trójkę Klasową. Jeśli osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.
Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Trójki Klasowej, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców.
Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale.
Spośród przedstawicieli wszystkich oddziałów Rada Rodziców na pierwszym spotkaniu większością głosów wybierze przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika.
Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do dyrektora szkoły. Powinno się ono odbyć do 14 dni od terminu wyborów.

II. Struktura Rady i zadania władz Rady
1. Przewodniczący – organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi jej posiedzenia oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zastępca – przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie nieobecności.
3. Sekretarz – jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji Rady  i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik – jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę.

III. Kompetencje Rady Rodziców
1. Występowanie do: dyrektora szkoły, innych organów szkoły ( rada pedagogiczna, samorząd uczniowski), organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania  o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
b) programu profilaktyki, który dostosowany będzie do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska;
3. Opiniowanie:
a) projektu planu finansowego;
b) zestawu programuów nauczania;
c) zestawu podręczników;
d) zgody na podjęcie w szkole przez stowarzyszenie lub organizację poszerzającej działalności wychowawczej, dydaktycznej lub opiekuńczej;
e) decyzję dyrektora o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;