Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj753
mod_vvisit_counterWczoraj3186
mod_vvisit_counterW tygodniu7184
mod_vvisit_counterTydzień temu22444
mod_vvisit_counterW miesiącu37350
mod_vvisit_counterMiesiąc temu112108
mod_vvisit_counterRazem5756607

Online: 37
Twoje IP: 18.233.111.242
,
Dzisiaj mamy: Sie 12, 2020

21
Kwi
2020
Rekrutacja elektroniczna do szkół średnich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Od poniedziałku, 15 czerwca 2020 r., uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej będą mogli rejestrować się w systemie rekrutacji elektronicznej do szkół średnich.

https://slaskie.edu.com.pl

Nabór elektroniczny - informacje

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021  prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący szkołę podstawową może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

 

I ETAP – zakładanie konta w systemie i dostarczenie wydrukowanego wniosku do szkoły pierwszego wyboru. 

od 15 czerwca - 10 lipca 2020 do godz. 15.00

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można dokonać na stronie slaskie.edu.com.pl

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Proces zakładania konta składa się z następujących kroków

 1. Uzupełnienie swoich danych osobowych (podanie adresu email pozwoli na przywrócenie dostępu do konta w sytuacji zapomnienia hasła)
 2. Uzupełnienie danych rodziców/opiekunów prawnych
 3. Wybór szkół i oddziałów i ułożenie ich w kolejności od najbardziej pożądanego do najmniej

Wniosek może zostać wydrukowany tuż po założeniu konta i wyborze szkół i klas, możliwe jest też zakończenie pracy w systemie i wydrukowanie wniosku dopiero po upewnieniu co do poprawności dokonanych wyborów szkół

UWAGA Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji kandydat drukuje wniosek:

 • na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian.
 • wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.
 • wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany w ciągu 7 dni, pod względem zgodności z danymi w systemie,
 • na niektórych kierunkach wymagane jest przeprowadzenie:
  • sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
  • prób sprawności fizycznej
  • sprawdzianu kompetencji językowych
 • w przypadku wyboru, na którejkolwiek preferencji, szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy, zasięgnąć informacji w tej szkole, kiedy będzie niezbędne dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego  orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • w przypadku spełniania kryterium zdrowotnego, ograniczającego możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia należy dostarczyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • w przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

II  ETAP - dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru

od 26 czerwca - 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty:

 • kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

od 31 lipca - 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza:

 • kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

III ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru

12 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru lub odczytać status zakwalifikowania w szkole, w której złożył dokumenty.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

IV ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. 

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

UWAGA ! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów lub nie poinformuje o przyczynie niedotrzymania terminu zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

19 sierpnia 2020 r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach

 

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).