Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj677
mod_vvisit_counterWczoraj3186
mod_vvisit_counterW tygodniu7108
mod_vvisit_counterTydzień temu22444
mod_vvisit_counterW miesiącu37274
mod_vvisit_counterMiesiąc temu112108
mod_vvisit_counterRazem5756531

Online: 63
Twoje IP: 18.233.111.242
,
Dzisiaj mamy: Sie 12, 2020

25
Sie
2014
Pomoc materialna o charakterze socjalnym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr VIII.66.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 158, poz. 2978) istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2014/2015

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

 

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w wyniku występowania w rodzinie takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 456,00 zł., o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U.2013.182 j.t).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego.

W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wnioski składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza, w pozostałych przypadkach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do szkoły, lub datę wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:

1) śmierć członka rodziny,

2) ciężka choroba członka rodziny,

3) wypadek członka rodziny,

4) znaczna szkoda materialna spowodowana pożarem, kradzieżą lub klęską żywiołową.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wnioski składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza, w pozostałych przypadkach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Ważne !

Przed każdym wydaniem i przyjęciem wniosku przez danego wnioskodawcę (rodzica), należy przedstawić regulamin i poinformować o jego zapoznaniu się. Osoby, które żyją w konkubinacie a razem z partnerką/partnerem prowadzą WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE, należy również wpisać do wniosku w pozycji: ’’ Oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny ucznia pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym”.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego