Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj709
mod_vvisit_counterWczoraj3361
mod_vvisit_counterW tygodniu7601
mod_vvisit_counterTydzień temu25649
mod_vvisit_counterW miesiącu97741
mod_vvisit_counterMiesiąc temu118152
mod_vvisit_counterRazem5050066

Online: 77
Twoje IP: 3.233.215.231
,
Dzisiaj mamy: Lut 26, 2020

Innowacja pedagogiczna: Europe is Here - Europa jest tutaj PDF Drukuj Email
Środa, 25 Wrzesień 2013 19:54

In varietate Concordia

Jedność w różnorodności

Dewiza Unii Europejskiej

 

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 

EUROPE IS HERE  -  EUROPA JEST TUTAJ

 

Opracowała:

mgr Danuta Radomska-Filipek

nauczycielka języka angielskiego

 w Zespole Szkół nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

WSTĘP

 

Po raz pierwszy w historii edukacji obserwujemy zjawisko zamiany ról dziecko – dorosły; dziecko posiada większą wiedzę i umiejętności niż dorosły. Owa zamiana ról występuje co prawda w wąskim zakresie, ale dotyczy ważnego aspektu zarówno w nauce, jak i życiu codziennym. Mianowicie, coraz częściej to dziecko, a nie dorosły, jest ekspertem od technologii informatyczno-komunikacyjnej. Jeśli jeszcze do tego dodamy język obcy, którego rodzice nie znają, to współczesny uczeń  posiada znacznie bogatsze narzędzia komunikacyjne niż dziecko z lat siedemdziesiątych. Narzędzie to może być różnie wykorzystywane; bardzo często jego użycie ogranicza się do gier komputerowych. Z drugiej strony nie doceniamy możliwości języka obcego jako narzędzia do komunikowania się już na poziomie podstawowym. Odległa perspektywa lepszej, dzięki znajomości języków obcych, pracy jest mało motywującym czynnikiem dla ucznia do uczenia się słówek czy gramatyki.

 

Podstawą do napisania innowacji jest doświadczenie nauczycielki wynikające ze zrealizowanych projektów w ramach programu Comenius. Uczniowie, którzy brali w nim udział, przekonali się osobiście jakie korzyści przynosi im dobra znajomość języka angielskiego. Projekty miały ograniczony okres działania. Obecnie chciałybyśmy dać nowym uczniom szansę pogłębienia wiedzy z zakresu języka angielskiego, jak również możliwość jego praktycznego zastosowania. Dlatego po konsultacjach w zespole nauczycieli języków obcych powstał pomysł, aby utworzyć kółko językowe dla czwartoklasistów, w którym realizowana byłaby innowacja metodyczno-pedagogiczna z zakresu języka angielskiego – „Europe is here – Europa jest tutaj”. Pozytywne wyniki wprowadzenia innowacji mogłyby stanowić podstawę do prowadzenia klasy o rozszerzonym języku angielskim.

Wszyscy nasi uczniowie posiadają w domu komputery i uczą się języka angielskiego. Jednocześnie nasze miasto położone jest z dala od centrów kulturalnych. Pod względem zatrudnienia miasto nastawione jest na przemysł węglowy. Te dwa czynniki sprawiają, że Jastrzębie-Zdrój może być postrzegane jako miejscowość odsunięta od głównego nurtu europejskiego. Wykorzystanie Internetu i języka angielskiego może sprawić, że Europa znajdzie się tutaj, czyli w naszej szkole. 

Innowacja ma na celu wzbogacenie programu nauczania języka angielskiego o zagadnienia kulturowe dotyczące Europy. Uczniowie zazwyczaj uczą się, aby otrzymać dobre stopnie. Innowacja zmienia nieco perspektywę postrzegania przez uczniów celu nauki; zamiast koncentrować się głównie na otrzymaniu pozytywnej oceny, uczniowie będą zainteresowani przekazaniem i otrzymaniem  informacji od innego europejskiego ucznia. Naturalna ciekawość, chęć współpracy bądź rywalizacji, potrzeba pochwalenia się swoimi osiągnięciami powinny w sposób naturalny rozbudzić chęć poznawania nowego słownictwa i zainteresowanie inną kulturą. Dodatkowym czynnikiem stymulującym rozwój wyobraźni będzie element zaskoczenia – nie będzie można zajrzeć na następną stronę podręcznika i wcześniej dowiedzieć się, co będzie na lekcji.

Celem dodatkowych zajęć będzie prowadzenie międzynarodowego blogu w Internecie. http://northpolestudents.blogspot.com/ . Link do blogu zostanie umieszczony na internetowej stronie szkoły - http://www.zs11.jasnet.pl /. Autorami wpisów będą uczniowie z różnych krajów europejskich. Treść wpisów będzie ilustrowana rysunkami i zdjęciami. Nauczyciele mają sprawdzone kontakty międzynarodowe, które gwarantują odpowiedni poziom treści prowadzonych zajęć. Wykorzystanie narzędzi atrakcyjnych dla uczniów powinno przyczynić się do zmotywowania ich do nauki języka obcego.

I.          GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

 

1.         IDEA PROGRAMU

 

Innowacja przewiduje prowadzenie dodatkowych zajęć z języka obcego w klasie czwartej, a następnie kontynuowanie w klasie piątej  i szóstej, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Godziny te zostaną przeznaczone na pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego, wiedzy o krajach partnerskich  (elementy geografii, historii, życia codziennego, kultury masowej, itp.), doskonaleniu poszczególnych umiejętności językowych oraz umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych. Oprócz umiejętności lingwistycznych, uczniowie będą rozwijali umiejętności artystyczne i z zakresu technologii informatyczno-komunikacyjnej.

W klasie IV działania będą realizowane w oparciu o tematy obowiązujące w podstawie programowej przedmiotu język obcy nowożytny dla II etapu edukacyjnego (człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie i świat przyrody). W klasie V i VI powyższe tematy będą poszerzone, a uczniowie sami zadecydują, który temat będzie inspiracją do bardziej rozbudowanych działań.

Założenia innowacji będą realizowane w korelacji z podręcznikami z języka angielskiego zatwierdzonymi przez MEN i w oparciu o autorskie materiały przygotowane przez nauczyciela. Podczas realizacji dodatkowych godzin uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań dzięki atrakcyjnym metodom aktywizującym oraz technikom multimedialnym, jako że innowacja przewiduje prowadzenie blogu/strony internetowej typu Wiki, tworzenie wspólnych książeczek  w Internecie, prezentacji, filmów, wideokonferencje itp. Prace wykonane przez uczniów podczas trwania innowacji wzbogacą bibliotekę szkolną i będą mogły być wykorzystywane podczas zajęć w innych klasach.

 

Celem znalezienia odpowiednich partnerów dla swoich podopiecznych, nauczyciele wykorzystają prywatne kontakty z zagranicznymi szkołami, swoich dotychczasowych partnerów z programu Comenius, oraz programy dla szkół pragnących nawiązać kontakty i wspólnie realizować projekty, jak na przykład: eTwinning – europejska współpraca szkół http://www.etwinning.pl / oraz ePALs – portal społecznościowy dla nauczycieli, uczniów i rodziców http://www.epals.com/ . Dzięki kontaktom nawiązanym na tych portalach nauczycielka realizowała z sukcesem w przeszłości wspólne projekty.

 

2.         CELE PROGRAMU

 

Nadrzędnym celem programu jest zachęcenie dzieci do praktycznego wykorzystania języka angielskiego w przyjaznym środowisku oraz budowanie podstawy tolerancji i otwartości.

 

2a.  CELE OGÓLNE

 

•          rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językami obcymi (poprzez poznanie kultury krajów europejskich),

•          rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach szczególnie, jeżeli chodzi o umiejętność pisania i czytania w języku angielskim,

•          zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych,

•          zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

•          rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji,

•          rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na obce wzorce kulturowe

•          likwidacja barier komunikacyjnych.

 

2b.  CELE SZCZEGÓŁOWE

 

Uczeń:

•          odkrywa indywidualne zdolności i predyspozycje poprzez różne formy działań artystycznych – tworzenie projektów, prezentacji, filmów itp.,

•          ćwiczy umiejętność pracy w zespole,

•          rozumie wypowiedzi w języku angielskim,

•          tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne,

•          reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego,

•          ma bogatsze słownictwo,

•          korzysta z różnych źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnej,

•          rozwija zainteresowania kulturą innych krajów,

•          dostrzega różnice między ludźmi i uznaje je za naturalne,

•          nawiązuje swobodny dialog w komunikacji interpersonalnej.

 

 

II. PROCEDURY OSIĄGANIA SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Realizacja programu “Europe is here – Europa jest tutaj” wymaga, aby nauczyciele zastosowali różnorodne metody i formy nauczania. Określone cele i treści prowadzonych zajęć zostaną wzbogacone o element elastyczności i wspólnego rozwiązywania problemów. Nauczyciel powinien tak dobrać i zastosować odpowiednie metody, aby osiągnąć zamierzone cele niezależnie od metod używanych w szkołach partnerskich.

 

1.         UCZESTNICY PROGRAMU

 

Program “Europe is here – Europa jest tutaj” skierowany jest do uczniów II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.

 

Realizacja innowacji rozpocznie się 1 września 2013r. i będzie kontynuowana w latach szkolnych 2014/15 i 2015/16. Innowacja będzie prowadzona przez nauczycielki języka angielskiego i plastyki: panią Danutę Radomską-Filipek – kontakty międzynarodowe i część informatyczna,  panią Angelikę Augustyn – konwersacje, panią Annę Orłowską–Zyzało – nauczycielkę przedmiotu oraz zajęcia z plastyki po angielsku, panią Katarzynę Madeksza – podstawy języka niemieckiego.

            Uczniowie w klasie czwartej mają za sobą około 200 godzin nauki języka obcego. Mają już opanowaną podstawową leksykę. Według literatury fachowej w tym wieku nie istnieje jeszcze bariera hamująca swobodne wypowiadanie się. Jednocześnie dzieci są bardzo chłonne i chętne do odkrywania świata, ale nie do końca wyraźnie rozróżniają świat wyimaginowany od rzeczywistego.

            Spodziewamy się, że program  “Europe is here – Europa jest tutaj” wzbudzi także zainteresowanie rodziców. Będą oni mogli włączyć się poprzez wzbogacanie blogu zdjęciami czy własnymi tekstami /komentarzami.

            Z przeprowadzonych w naszej szkole badań wynika, że uczęszcza do niej znacznie wyższy niż średnia krajowa odsetek uczniów z orzeczoną dysleksją rozwojową lub innymi dysfunkcjami. Jako nauczycielki języka angielskiego będziemy chciały zachęcić do udziału w programie także tych uczniów, aby wyrównać ich szanse na odniesienie sukcesu.

 

2. SPOSÓB, CZAS I MIEJSCE REALIZACJI

 

            Program “Europe is here – Europa jest tutaj” będzie realizowany głównie na zajęciach pozalekcyjnych kółka językowego dwie godziny lekcyjne w tygodniu. Zajęcia będą odbywały się w szkole, w sali języka angielskiego, która jest w pełni wyposażona w sprzęt: komputer z dostępem do Internetu oraz przenośną tablicę interaktywną.  Zajęcia rozpoczną się 1 września 2013r. i będą kontynuowane przez kolejne trzy lata. 

 

3.TREŚCI PROGRAMOWE

 

Treści obejmują zakres słownictwa objęty podstawą programową dla klas IV – VI, ujęty w podręcznikach Look I, II i III i będący w korelacji z ogólnym programem nauczania w drugim etapie kształcenia, zgodnym z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego”.

Innowacja “Europe is here – Europa jest tutaj” jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych II etapu edukacyjnego i rozszerza wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji – język obcy nowożytny oraz zawiera elementy edukacji plastycznej i zajęcia komputerowe. 

•          Rozp. z dnia 9 kwietnia 2002r w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.(D.U. z 2002, nr 56, poz. 505) z późniejszymi zmianami

•          Rozp. z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (D.U. z 2009, nr 4, poz. 17)

 

 

TEMATYKA

Nauczanie języka angielskiego poprzez prowadzenie międzynarodowego blogu w języku obcym zostało podzielone w następujący sposób:

 

Klasa IV           Let me introduce myself. – Pozwól, że się przedstawię.

Klasa V Tell me about yourself. – Opowiedz mi o sobie.

Klasa VI           We are friends. – Jesteśmy przyjaciółmi.

 

Uczniowie będą dzielili się z partnerami swoją wiedzą w następujących obszarach:

 

1.         Człowiek

a.         dane personalne,

b.         wygląd zewnętrzny, (opis, zdjęcie, bądź rysunek)

c.         zainteresowania

2.         Dom

a.         typowe domy

b.         opis domu

c.         opis pomieszczeń w domu i ich wyposażenia (wykorzystanie maskotki, film)

3.         Szkoła

a.         moja klasa

b.         przedmioty nauczania

c.         plan lekcji

d.         przybory szkolne

e.         otoczenie szkoły (zdjęcia, filmy, rysunki, wideokonferencja)

4.         Praca

a.         Barbórka

b.         strój górnika

c.         zawody przyszłości(opis, zdjęcie/rysunek, europejska ankieta na temat przyszłego zawodu)

5.         Styl życia

a.         tradycje,

b.         jedzenie,

c.         formy spędzania wolnego czasu,  (europejska książka kulinarna, happening, prezentacje).

6.         Festiwale i uroczystości

a.         szkolne uroczystości

b.         lokalne zwyczaje

c.         wspólne święta (europejskie dziedzictwo kulturowe – kolaż w Internecie)

7.         Sport

a.         Dzień hokeisty

b.         Słowniczek

c.         Ulubiony sport

8.         Podróżowanie

a.         zwiedziliśmy / chcielibyśmy zwiedzić (ankieta)

b.         nasza stolica / nasza okolica (opis ogólny szczegółowy, ulotka reklamowa)

9.         INNE…

Uczniowie mają różne zainteresowania, dlatego nauczycielka pozwoli im na zgłaszanie własnych pomysłów pracy, których  nie zaproponowała, dzięki czemu chętniej przystąpią do jej wykonania.

Szczegółowa tematyka będzie także częściowo zależała od krajów partnerskich.

 

4. PRZEWIDYWANE  OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 

Dzięki realizacji projektu uczniowie nawiążą kontakty z uczniami z innych europejskich szkół, będą świadomi różnorodności kultur w Europie, wzbogacą swoje słownictwo i rozwiną umiejętności czytania, pisania i rozmawiania w języku obcym. Uczniowie będą także potrafili korzystać z Internetu w sposób świadomy i bezpieczny.  Rodzice i społeczność szkolna będzie na bieżąco obserwować postępy początkujących poliglotów.

 

4a. Po zrealizowaniu programu

uczeń:

•          jest świadomy różnic międzykulturowych,

•          potrafi nawiązać swobodny kontakt interpersonalny,

•          potrafi współpracować w grupie w szkole,

•          potrafi współpracować na poziomie międzynarodowym

•          posługuje się bogatym słownictwem,

•          czyta ze zrozumieniem w języku obcym na swoim poziomie

•          tworzy proste teksty w języku obcym na wybrane tematy

•          potrafi dobrać odpowiednie ilustracje/ zdjęcia do tekstu

•          potrafi zamieścić post na blogu lub stronie typu Wiki 

•          twórczo ilustruje w Internecie swoje teksy rysunkami lub zdjęciami

•          korzysta z narzędzi malarskich edytora Paint

•          korzysta z różnych źródeł informacji

•          potrafi przesyłać swoje prace domowe przy użyciu maila.

 

5.  METODY REALIZACJI

 

Metody realizacji są dostosowane do różnych typów modalnych: typu kinestetycznego, słuchowego i werbalnego poprzez uwzględnienie różnorodnych form, technik i środków nauczania, takich jak: praca samodzielna, w parach, w grupach. Nacisk zostanie położony na wykorzystanie techniki informacyjno-komunikacyjnej. Uczniowie będą wykorzystywali prace plastyczne wykonane przez nich na dodatkowych zajęciach z plastyki w języku angielskim.

Metoda podająca będzie zminimalizowana  na korzyść metody komunikacyjnej i aktywizującej oraz indywidualizacji tak, aby uczeń odczuwał potrzebę podejmowania działań, jakich od niego oczekujemy. Taka kompilacja metod umożliwi osiągnięcie celów i nabycie założonych umiejętności przez uczniów. Dzięki takiemu modelowi pracy będziemy mieli możliwość kształtowania nie tylko umiejętności przedmiotowych, ale również kompetencji kluczowych (planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, twórcze rozwiązywanie problemów, skuteczne komunikowanie się, współpraca w grupie, wykorzystanie informacji z różnych źródeł, efektywne posługiwanie się technologią informacyjną).

 Atrakcyjne środki dydaktyczne, a jednocześnie współpraca z równolatkami, z którym można skontaktować się wyłącznie w języku obcym, umożliwi uczniom uczenie się poprzez działanie.  W czasie wykonywania czynności będzie można wykorzystać różne rodzaj inteligencji uczniów -  głównie językową, ale także wizualno-przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną, ruchową oraz przyrodniczą.

Główna część  pracy innowacyjnej obejmie korzystanie z Internetu.  Pracując w ten sposób, uczniowie powinni czuć się swobodnie, ponieważ jest to narzędzie dobrze im znane. W rezultacie ich praca powinna być bardziej efektywna. Poza tym umiejętne wykorzystanie technologii komputerowej pozwoli na zmianę koncepcji nauczania, co przyczyni się do zwiększenia jakości prowadzonych zajęć.

 

 

6  FORMY PRACY

•          praca indywidualna, w parach, grupach,

•          współpraca międzynarodowa,

•          korzystanie z różnych źródeł informacji, także autentycznych (tzw. authentic materials – np. http://www.britishcouncil.org/kids-topics ,

•          tworzenie międzynarodowych quizów, ankiet

•          symulacje językowe typowych sytuacji komunikacyjnych;

•          ćwiczenia w pisaniu listów, pocztówek, e-maili,

•          organizowanie i udział w imprezach i konkursach językowych;

•          wykonywanie interaktywnych ćwiczeń w pracowni internetowej;

•          prezentacje multimedialne,

•          tworzenie książek, albumów/ kalendarzy,

•          konkursy kulinarne,

•          inne pomysły uczniów wynikające z ich zainteresowań

 

7. EWALUACJA INNOWACJI:

 

Blog prowadzony przez uczniów, a powiązany z internetową stroną szkoły, będzie jednym z istotnych składników dokumentacji innowacji. Pozwoli też na bieżąco prowadzić obserwację pracy i postępów uczniów. Dodatkowo będą prowadzone wywiady, mini-konkursy, ankiety.  Pod koniec każdego roku szkolnego, w  czerwcu 2014r., 2015r., i 2016r nauczycielka języka angielskiego opracuje wyniki ewaluacji. Po zakończeniu innowacji nauczycielka zapozna uczniów, ich rodziców, radę pedagogiczną i organ nadzoru pedagogicznego z raportem przedstawiający wyniki ewaluacji. Raport będzie dostępny także w bibliotece szkolnej. Wnioski z niego wypływające posłużą do poprawy działań realizowanego programu innowacyjnego.

 

Ewaluacji podlegać będą:

•          zgodność programu innowacyjnego z jego założeniami

•          atrakcyjność programu dla uczniów,

•          jego praktyczność i użyteczność,

•          skuteczność stosowanych metod,

•          formy i metody pracy.

 

Nauczycielka zbada umiejętności i kompetencje uczniów, jak również wpływ programu na rozwój takich cech jak tolerancja i otwartość na innych. W trakcie realizacji programu innowacyjnego będą zbierane informacje o pozytywnych zmianach wychowawczych, stosowanych metodach dydaktycznych, osiągnięciach uczniów poprzez wywiad, obserwacje oraz opinie uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób.

W czerwcu 2013r., przed rozpoczęciem wdrażania programu, nauczyciele języka angielskiego przeprowadzą test sprawdzający kompetencje językowe uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Podobny test będzie powtórzony w latach 2014, 2015 i 2016. Końcowy test  w czerwcu 2016r. powinien pokazać wyższe wyniki osiągane przez uczniów, którzy uczestniczyli w programie.